GRAFISKE BILDER

Mari har i mange år drevet med grafisk arbeid i forbindelse med produktutvikling og design. Nå har dette blitt mer rendyrket til grafiske plakater i digitalt trykk. Alle bildene er signert, og hvert trykk finnes nummerert fra 1-20.

De grafiske trykkene passer inn i rammer fra Ikea. Vi sender bildene i papprull. På verkstedet kan en bestille de grafiske bildene innrammet.